Huisregels

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het evenemententerrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

 

Algemeen

Dorpsfeest Zoeterwoude dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden op locatie.

Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen. Het is niet toegestaan om nooduitgangen als normale in- en uitgangen te gebruiken, tenzij de organisatie anders heeft aangegeven.

 

Diefstal en verlies

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. Dorpsfeest Zoeterwoude is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen spullen. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto/fiets.

Diefstal of vernielingen worden altijd aangegeven bij de politie. De schade zal op de veroorzakers verhaald worden.

 

EHBO

Op het terrein is een  EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor medische aangelegenheden. Volg te allen tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

 

Foto-, video- en geluidsopnamen

Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

Graag willen we weten hoe vaak het Dorpsfeest Zoeterwoude wordt bezocht. Vanaf donderdag 22 juni meten we dat met een camera. Het aantal bezoekers wordt geregistreerd door middel van sensoren. Als je hier vragen over hebt, neem dan gerust contact met ons op.

 

Het is verboden het evenement met het volgende te betreden:

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis) dieren, voorwerpen met discriminerende of provocerende teksten of uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen dienen. Het is verboden handel te drijven op en rondom het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie. Je dient mee te werken aan een eventuele visitatie.

 

Leeftijd

Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt, wanneer hier om wordt gevraagd, word je mogelijk geweigerd tot het evenement.

 

Munten

Drank kan worden betaald met de hiervoor aangeschafte munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa.

 

Opvolgen aanwijzingen en instructies

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

 

Roken verboden

Binnen in de tent mag niet gerookt worden. Verspreid over het terrein staan peukenbakken.

 

Toegang

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd. Alle bezoekers boven 18 jaar dienen een polsbandje te dragen. Alcohol wordt niet verkocht aan personen onder de 18 jaar.

Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden allereerst gewaarschuwd, bij een tweede constatering van het terrein verwijderd.

 

Plastic bekers

Plastic bekers blijven op het evenemententerrein. Bij inlevering van 20 bekers ontvang je 1 consumptie (bier, wijn, fris (géén slush puppy) gratis.